Hms

Input Bemanning

-er en del av din jobb.

 

 

Kompetanse og bemanning til dine behov

TAR ANSVARET FOR DITT BEMANNINGS BEHOV

 

 

Input Bemanning tror på helhetlig, systematisk og langsiktig HMS- arbeid, og har en grunntanke om at arbeids-miljøer som bygger på trivsel, tillit og ansvarlighet gir fornøyde medarbeidere. Fornøyde medarbeidere sørger for kvalitet på tjenester og bidrar til gode resultater for våre kunder.

Input Bemanning samarbeider med kunden for å legge tilrette en oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Input Bemanning forplikter seg til å følge kundens Hms regler angående produksjon, produkter og tjenester som skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser hos kundene våre.

 

HMS-arbeidet skal være en kontinuerlig og systematisk prosess i bedriften der kartlegginger, tiltak og forebyggende arbeid stadig er i utvikling og der rutiner, systemer, ansvarsforhold, samarbeid og arbeidsplassen er i fokus.

 

• Internkontroll/ kvalitetssikring

• Opplæring i relevant lovverk

• Kartlegginger

• Risikovurdering

.• Stressmestringstiltak

• Prestasjonskultur og arbeidsglede

• Organisajonspsykologi

• Organisasjons- og ledelsesutvikling

• Omstillings- og endringsprosesser

 

 

 

 

 

 

 

BEHOV FOR ARBEIDSKRAFT?

 

Ta kontakt

 

+47 97 56 30 44

 

Booking@inputbemanning.no

 

 

Input Bemanning

org.nr:984018754

 

Input Bemanning dekker dine bemannings behov i en hektisk hverdag.